DERS İÇERİĞİ

TEMEL SANAT PRATİKLERİNE GİRİŞ

MALZEME BİLGİSİ VE RENK SKALASI OLUŞTURULMASI
Öğrenciler resim çalışmaları süresince kullanacakları malzemelerle ilgili ön bilgileri edinerek çalışma ortamlarını oluştururlar. Tuval, şövale, yağlıboya ve yan malzemeleri tanırlar.
Bu çalışma, üç ana renk karıştırılarak ara renklerin elde edilmesi temeline dayanmaktadır. Ara renkler ve kontrastlara (zıt renkler) beyazın eklenmesi ile toprak ve gri tonları oluşturulur.
Renk teorisine uygun olarak bir renk skalası oluşturulması ile uygulamaya girilir.


YAĞLIBOYA TEKNİĞİNE GİRİŞ

PEYZAJ REPRODÜKSİYON
Peyzaj çalışması ile skalada öğrenilen ana ve ara renkler ile kontrastları kullanmaya başlanır. Bu çalışmada görsel olarak algılanan renklerin tuval üzerinde benzetilmesi ile renk araştırması yapılır ve boyanın reaksiyonları anlaşılır.
Peyzaj çalışması resimde temel olan perspektif konusuna girilmesini ve iki boyutlu yüzeyde derinlik ifadesinin üretilmesini öğrenmeyi sağlar.


DESEN

KARA KALEM TON SKALASI
Kara kalem desen eğitimi resim uygulamaları için temel oluşturmaktadır. Bu çalışma kağıt ve kurşun kalem kullanılarak  kağıt üzerine kara kalem ton skalası oluşturulması ile başlar. Böylece kişi kara kalem ile beyazdan siyaha doğru farklı tonları elde etmeyi öğrenir.
Degrade çalışması ile kurşun kalem ile elde edilen tonlar arası geçişler pratik edilmektedir. Böylece kompozisyon için gerekli ön çalışma yapılmış olur.

KARAKALEM PEYZAJ
Kara kalemde ton değerlerini gerçekçi bir kompozisyon içinde kullanmak için seçilen bir kara kalem peyzaj resmin reprodüksiyonu yapılır. Bu çalışmada deseni oluşturan kontur, gölge ve derinlik anlayışı kazanılır.
Perspektif bilinci teknik ve çizgisel düzeyde uygulanarak geliştirilir.

PORTRE
Portre çalışması ile ileri desen tekniğine adım atılır. Öğrenciler fotoğraflardan yaralanarak gerçekçi bir portre deseni çalışırlar. Bu çalışmada insan yüz anatomisi anlaşılarak, yüzün aslına uygun hali gerçekleştirilir.
Teknik gelişmenin dışında ifade, duruş gibi resimsel anlayışlar pratik edilmektedir.


YAĞLIBOYA

YAĞLIBOYA İLE TON SKALASI
Kağıt üzerine yapılan ton skalası uygulaması ile, daha önce tuval üzerinde uygulanan ve ana ve ara renk elde edilmesi çalışması daha ileri düzeyde uygulanır. Buna göre kağıt yüzeyi üzerinde boyanın verdiği sonuç anlaşılarak, renk içerindeki tonlama geçişleri anlaşılır.
Öğrenciler farklı renklere beyaz yağlı boya karışımı ile ton farklılaşmasını uygularlar. Kara kalem desende daha önce yapılmış olan ton uygulamasının bu çalışma ile yağlıboya kullanılarak oturması sağlanır.

YAĞLIBOYA NATÜRMORT
Natürmort yağlıboya çalışması ile öğrenciler çevrelerinde bulunan çeşitli objeleri resmederler. Bu çalışma, öğrencinin öncelikle kompozisyon anlayışını geliştirmek için gereklidir. Çalışma her bir öğrencinin kendi yaklaşımına bağlı olarak hazır natürmort çalışmaların kopyalanması şeklinde de yapılabilir.
Bu çalışma ile objelerin daha detaylı ifadesi yaratılırken, gölge, kütle-hacim ve renk tonlamalarının pratiği yapılmış olur. Farklı doku ve biçimde objelerin resme aktarılmasındaki sorunlar kişinin resme olan hâkimiyetinin gelişmesini sağlar.

YAĞLIBOYA TEK RENK ÜZERİNDEN YORUMLAMA
Her öğrencinin siyah-beyaz bir fotoğrafı tek renk skalası halinde kopyalanmasından oluşmaktadır. Bu çalışmada öğrenci seçtiği tek bir rengi derinlemesine uygulama yeteneği kazanarak yağlıboya tekniğinde aşama kazanır.
Uygulanan iki ayrı resmin bir arada değerlendirilmesi ile renk duygusu ve resim okuma yeteneği artar.

FİGÜRATİF RESİM
Kara kalem tekniği ile giriş yapılan çalışmada, örnek bir figüratif yağlıboya resim reprodüksiyonu gerçekleştirilir. Bu çalışma ile yağlıboya resmin ve desen çalışmalarının ortak dili tuvale aktarılmaktadır.

 
SULUBOYA

SULUBOYA NATÜRMORT
Suluboya tekniği soyut resim çalışmalarına girmek için bir ön hazırlık imkanı sağlamaktadır. Öğrenci hazırlanan gerçek bir kompozisyonu suluboya olarak kağıda aktarır.
Bu çalışma ile yağlıboyanın örtücü özelliğinin tersine  suluboyanın transparan etkisi tecrübe edilir. Suluboya çabuk kuruma özelliği ile öğrencilerin spontane resim yapma yeteneği kazanmasına yardımcı olur.


SOYUT RESME GİRİŞ

AKRİLİK ve YAĞLIBOYA
Öğrenciler yağlıboya veya akrilik boyayı incelterek kullanarak, seçtikleri tek bir renk ile damlatma (dipping) tekniği ile kâğıdın üzerine spontane lekeler oluştururlar. Bu lekeleri bir nesne veya biçime doğru evrilterek resimsel bir ifade yaratırlar.
Bu çalışmada öğrenci soyut –somut ilişkisini kendisi kurarak soyutlama derecesini belirler. Böylece kendi resimsel dilini daha fazla keşfetmektedir.

SOYUT RESİM
Öğrenci sanat tarihi içerinde soyut resme geçiş süreçlerine ait örnek çalışmalardan bir reprodüksiyon çalışması yapmaktadır. Böylece ana renklerin karşıtlarıyla ve kendi içlerindeki ton dağılımları ile soyut bir kompozisyon içerisinde ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır.
İlk hafta küçük bir boyut ile başlayan çalışma ikinci ve üçüncü haftalarda daha büyük boyutlarda tuvallerde gerçekleştirilir. Sonraki haftalarda çalışma özgün kompozisyon şeklinde yapılmaktadır.

FİGÜRATİF RESİMDEN SOYUTLAMA
Figüratif dildeki bir  resmin yorumlanarak özgün bir sonuç elde edilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci kendi renk ve soyutlama anlayışını resme aktarır.


KOLÂJ – DEKOLAJ - ASAMBLAJ RESİM TEKNİKLERİ

Öğrenci çeşitli malzeme ve teknikleri tek bir kompozisyon içerisinde kullanmaktadır. Bu çalışmada öğrenci kendisini dışavurumsal olarak ifade etmeyi ve günlük hayatın içinden yaratıcı malzemeleri kullanmayı tecrübe etmektedir.